Click on any image in images menu.
Menu
28 grudnia 2018

IDĄ ŚWIĘTA…

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ! W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. A WY, CZY WYSŁALIŚCIE JUŻ KARTKI DO SWOICH NAJBLIŻSZYCH??? Uczniowie naszej szkoły już to zrobili.

  • Udostępnij na facebook'u.

Załączniki

Brak załączników.

Click on any image in images menu.

Galeria